Sommige mensen lopen verhoogd risico op nierschade. Door ze vroegtijdig op te sporen en te behandelen, kan de schade vaak beperkt blijven. Per huisartsenpraktijk zijn er gemiddeld 25 mensen met matige of ernstige nierschade (stadium 3 of 4), die daar niet op gecontroleerd worden!

Door mensen bewust te maken dat zij misschien behoren tot een risicogroep, is het mogelijk om vroeger in te grijpen. Zij kunnen hun huisarts vragen om een nierfunctie onderzoek. Wanneer er daadwerkelijk een verslechterde nierfunctie wordt geconstateerd, kan goede controle door een team van huisarts, specialist en apotheek mogelijk de achteruitgang van de nierfunctie vertragen. Hierdoor kunnen nierpatiënten langer en vooral VEILIG vooruit, zonder dat dialyse noodzakelijk is. Ook wordt de verhoogde kans op hart en vaatziekten verlaagd.

Groepen met een verhoogd risico op nierschade:

  • Diabetes (suikerziekte). Goed gecontroleerde bloedsuiker verlaagt het risico. Ongeveer een kwart van de mensen met chronische nierschade heeft ook diabetes.
  • Hoge bloeddruk. Als deze langdurig onbehandeld blijft. Dit verhoogt tevens de kans op hart- en vaatziekten.
  • Fors overgewicht. Doordat ze meer kans hebben op diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten.
  • Mensen met Aderverkalking. Dit wordt veroorzaakt door erfelijke aanleg, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolspiegel, roken en diabetes.
  • Rokers. Dit verhoogt het risico op veel verschillende soorten ziekten.
  • Ouderen. Als gevolg van ouder worden, vermindert de nierfunctie. Mensen ouder dan 50 jaar, hebben een verhoogd risico op hoge bloeddruk, aderverkalking en nierziekten. De grootste groep nierpatiënten is 65+.
  • In de familie. Als er familieleden zijn met chronische nierschade, diabetes of hart- en vaatziekten. Sommige nierziekten zijn erfelijk.