Wat is nefrologie?

Nefrologie houdt zich bezig met nieraandoeningen en is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde. Nefro komt van het Latijnse woord nefron, en betekent nier. Logie staat in het Latijn voor de leer. De letterlijke vertaling is: ‘De leer van de nieren.’

nefrologie

Op de afdeling nefrologie worden mensen met acute- en chronische nierziekten behandeld. Van beginnende nierschade tot aan niertransplantatie en nierdialysebehandelingen.

Ten gevolge van de nierschade, ontstaan er vaak andere ziekteverschijnselen (complicaties) zoals:

  • Zeer hoge bloeddruk (ernstige hypertensie)
  • Verstoring van de zoutconcentratie in het lichaam
  • Verstoring van de bloedsamenstelling (zuur/base evenwicht)

De gevolgen van nierschade worden ook op afdeling nefrologie behandeld.

Wat doet een nefroloog?

Een nefroloog is een internist die zich gespecialiseerd heeft in de oorzaken en behandeling van nierschade. Na vaststellen van de schade, zal de nefroloog ten eerste proberen de nierfunctie zo veel mogelijk te herstellen en verdere achteruitgang voorkomen. In tweede instantie is de behandeling gericht op het voorkomen van complicaties van chronische nierschade.

Waaruit bestaat het behandelteam op de afdeling nefrologie?

Als de nierfunctie te veel aangetast is, bekijkt de nefroloog of de patiënt in aanmerking komt voor transplantatie of dat een dialysebehandeling opgestart moet worden. Vooral in deze fase van de behandeling zijn er ingrijpende keuzes te maken voor de patiënt. Daarom hebben patiënten in deze fase intensieve begeleiding nodig.

Het behandelteam op de afdeling nefrologie bestaat meestal uit: Internist- nefrologen, verpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten op het gebied van niertransplantatie.