Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade. De zorgvraag van deze groep patiënten staat hierin centraal. We willen het hele traject vanaf de eerste fase met lichte nierinsufficiëntie tot aan dialysebehandelingen, zo optimaal mogelijk voor de patiënt laten verlopen. Informatievoorziening, speelt hierin een belangrijke rol.

Gezonde Nieren onderscheidt zich door:

  • De relatie met huisartsen;
  • Een multidisciplinair en onafhankelijk behandelkeuze- en adviestraject;
  • De nieuwste en beste locatie-ongebonden dialysezorg;
  • Laagdrempelige toegang tot de beste zorg via internet.

Gezonde Nieren richt zich op: