Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade.

Door patiënten tijdig op te sporen bij de huisarts worden er goede en duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en mogelijke doorverwijzing. Patiënten die vervolgens worden behandeld in een centrum dat is aangesloten bij Gezonde Nieren, krijgen altijd een onafhankelijk therapieadvies. Voor patiënten die hiervoor geschikt zijn zal Gezonde Nieren, in samenwerking met het ziekenhuis, zorg dragen voor de thuisdialyse en de begeleiding aan huis.