Vanaf fase 5 spreekt men van chronische nierschade. De nierfunctie is dan zo slecht dat ingrijpen noodzakelijk is.

Patiënten met chronische nierschade die niet getransplanteerd worden, moeten een keuze maken tussen diverse nierfunctie-vervangende therapieën. Dit is een lastige keuze omdat er met veel aspecten rekening moet worden gehouden. Zoals: specifieke medische mogelijkheden, de invloed van de behandelmethode op de persoonlijke en maatschappelijke levenssfeer, de thuissituatie, de wensen van de patiënt, etc.

Ondanks dat er veel informatie beschikbaar is in ziekenhuizen, op internet en bij de Nierstichting, is het maken van deze keuze erg lastig.

Het onafhankelijk behandel advies, helpt patiënten een keuze te maken die optimaal aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Belangrijk hierbij is dat het advies onafhankelijk is: de zorgverleners hebben geen enkel direct belang bij hun advies en ze kennen de betreffende patiënt niet. Het behandel advies van Gezonde Nieren is erop gericht om op objectieve basis patiënten te begeleiden naar de voor hen best passende behandeling. Er wordt geadviseerd op basis van de specifieke situatie van iedere patiënt.

Het onafhankelijk behandel advies wordt gegeven door een multidisciplinair team van nefrologen, maatschappelijk werk, dialyseverpleegkundigen en ervaringsdeskundige patiënten. Het advies helpt in het overleg met de eigen behandelend arts en het maken van de juiste keuze.

Voor wie?

Gezonde Nieren kan dit onafhankelijk behandel advies bieden aan alle patiënten in Nederland die een dialyse behandeling gaan krijgen. Patiënten die worden behandeld in een centrum dat is aangesloten bij Gezonde Nieren, krijgen altijd een Onafhankelijk BehandelAdvies. Heeft u vragen over het onafhankelijk behandel advies? Stel hier uw vraag.

Waarborgen onafhankelijkheid

Gezonde Nieren heeft, samen met deskundigen, een model ontwikkeld waarmee deze onafhankelijke adviezen tot stand komen. Dit model is een sociaal/medisch advies- en beslistraject. Op basis van vastgestelde voor- en nadelen van verschillende behandelingen en de mogelijkheid om thuis te dialyseren, wordt de specifieke situatie van de patiënt afgewogen. Onze ICT-tool zorgt voor deze afleiding, waarna de uitkomst in het bovengenoemde multidisciplinair team wordt besproken en het uiteindelijke behandel advies wordt bepaald.