Betere en efficiëntere zorg voor patiënten met nierschade door middel van innovatie: dat is de missie van Gezonde Nieren.

Gezonde Nieren is een in 2013 opgerichte, zelfstandige organisatie die nieuwe manieren ontwikkelt om de zorg voor patiënten met chronische nierschade te verbeteren. Gezonde Nieren is er voor patiënten in alle stadia van nierschade, van de beginfase tot aan dialyse en transplantatie.

Gezonde Nieren werkt samen met diverse zorginstellingen en -verzekeraars.

Vroegtijdige signalering

Hoe eerder bekend is dat iemand chronische nierschade heeft, des te beter kunnen de gevolgen worden beperkt. Daarom heeft Gezonde Nieren de FIND-module ontwikkeld, een programma dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken om patiënten met (risico op) chronische nierschade op te sporen. Een pilotproject is veelbelovend: per huisartsenpraktijk weet FIND 71 ‘nieuwe’ patiënten te identificeren.

Lees hier meer over FIND.

Onafhankelijk behandeladvies

Voor patiënten met gevorderde nierschade heeft Gezonde Nieren de GUIDE-module, die zorgt voor een onafhankelijk en objectief behandeladvies op maat. Patiënt en behandelaren worden zo ondersteund bij het maken van een keuze voor een dialysevorm: hemodialyse of peritoneaaldialyse, in een dialysecentrum op thuis.

Lees hier meer over GUIDE.

Thuisdialyse mogelijk maken

Thuisdialyse heeft voor veel patiënten grote voordelen: de dialyse is beter in het leven in te passen en de medische uitkomsten zijn beter. Gezonde Nieren wil thuisdialyse daarom stimuleren, via de module HOME. Voor patiënten die thuis kunnen en willen dialyseren, regelt Gezonde Nieren wat er geregeld moet worden: van aanpassingen in huis tot opleiding en begeleiding.

Lees hier meer over HOME.

E-health

Gezonde Nieren maakt veel gebruik van digitale communicatiemiddelen. Deze website biedt veel informatie over nieren en nierziekte. Via het discussieforum kunnen patiënten en andere geïnteresseerden met elkaar en met zorgverleners in gesprek. Daarnaast werkt Gezonde Nieren met een digitaal spreekuur via Doktr.nl. Op deze manier kunnen patiënten rechtstreeks en in een beveiligde omgeving in contact treden met hun behandelaar.