screenshot-find-instructie-gezondenieren.nl

Het FIND-Praktijkdashboard is speciaal ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Met behulp van FIND wordt het patiëntenbestand gescreend, waardoor inzichtelijk wordt welke patiënten verhoogd risico hebben op nierschade. Door deze patiënten vroegtijdig te volgen en te behandelen, kan verergering voorkomen of kan het proces geremd worden. Hiermee worden ingrijpende behandelingen als niertransplantatie en/of dialyse langer uitgesteld en in een aantal gevallen zijn deze behandelingen zelfs niet nodig.

Deze 5 instructiefilmpjes loodsen huisartsen en praktijkondersteuners door de gehele procedure en werking van het FIND-dashboard:

  1. Introductie van de basisfuncties, met een korte toelichting op FIND en het FIND-dashboard.
  2. Werken in het hoofdmenu, over het selecteren van patiënten die gevonden zijn in FIND.
  3. Werken met het mutatieoverzicht, waarin u uitleg krijgt over het volgen van de mutaties in het FIND-dashboard.
  4. Werken met de meetwaarden, over hoe u de waarden per risicocategorie kunt bekijken.
  5. Algemene bediening van het dashboard, met het patiëntenoverzicht in FIND.

Navigatie
In het begin van de film worden de titels van de 5 afzonderlijke films getoond. Door op een titel te klikken, start de film met uitleg over dit onderwerp.