Nieuws

Opschaling Gezonde Nieren Friesland

Met financiële ondersteuning van Stichting de Friesland en de Nierstichting hebben wij het afgelopen jaar in Friesland in een populatie van 46.000 ingeschreven huisartspatiënten de groep chronische nierschade patiënten gedetailleerd in beeld gebracht (FIND). Nefrologen, huisartsen en apothekers hebben hierna op basis van een interventieteam aanpak (GUIDE) samengewerkt aan verbeterde preventieve zorg voor deze patientengroep.

Deze werkwijze heeft een grote hoeveelheid resultaten opgeleverd. De resultaten vind u beschreven in de flyer en het eindrapport (verkrijgbaar: programmabureau@gezondenieren.nl). In Friesland zal het project met steun van de zorgverzekeraar en zorgaanbieders worden voortgezet en opgeschaald.

Google Analytics cookies uitschakelen.