Bij acute nierschade functioneren de nieren plotseling onvoldoende. Er worden te weinig afvalstoffen uit het lichaam gefilterd, waardoor er te veel afvalstoffen in het lichaam achter blijven. De oorzaak van het acute nierfalen is bepalend of de schade blijvend en dus chronisch is of niet. Vaak nemen de nieren hun taak weer op na het wegnemen van de oorzaak.

Mogelijke oorzaken van acuut nierfalen zijn:

  • Te weinig bloedaanvoer door te lage bloeddruk. Bijvoorbeeld bij een grote bloeding ergens anders in het lichaam. Of bij uitdroging door diarree of braken. Hierdoor valt de druk in de nieren weg en kunnen de nierfilters hun werk (tijdelijk) niet meer doen.
  • Door een ontsteking kunnen de nierfilters beschadigd raken. Bijvoorbeeld door vastlopen van eiwitten uit het bloed, waardoor de filters verstopt raken. Of door ontsteking van de filters door een auto-immuunziekte. Hierbij herkent het afweersysteem iets in de filters als lichaamsvreemd en valt dit aan.
  • Door een blokkade bij het afvoeren van de urine, kan stuwing ontstaan. De nieren kunnen de urine niet afvoeren en er ontstaat stuwing. De meest voorkomende oorzaak is een te grote prostaat waardoor de blaas niet geleegd kan worden. Andere oorzaken zijn stenen of een tumor.

Als de schade blijvend is of erger wordt, spreken we van chronische nierschade.