Welke nierziekten zijn er?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute nierschade (ook wel acuut nierfalen genoemd) en chronische nierschade (ook wel chronische insufficiëntie). Bij acute nierschade functioneren de nieren plotseling onvoldoende. De afvalstoffen worden hierdoor onvoldoende uit het lichaam gefilterd. Als de schade blijvend is of erger wordt, spreken we van chronische nierschade.