Uit onderzoek blijkt dat veel nierpatiënten die in het ziekenhuis behandeld worden, geschikt zijn voor thuisdialyse. Aangezien thuisdialyse minder belastend is voor veel patiënten, vindt Gezonde Nieren het belangrijk om nierpatiënten over deze mogelijkheid te informeren. Hierdoor kan de patiënt zelf kiezen waar hij of zij gedialyseerd wordt.

De huidige thuishemodialyse apparatuur en ontwikkelingen op korte termijn, bieden nieuwe mogelijkheden voor patiënten die graag zouden kiezen voor hemodialyse thuis. Door het vaker en korter dialyseren en de kleinere impact op het alledaagse leven, neemt de vraag naar thuisdialyse toe.

Gezonde Nieren voorziet thuisdialysepatiënten van een eigen dialyseapparaat en de medische begeleiding. Dit maakt de behandeling thuis, ongebonden aan een ziekenhuis of dialysecentrum, veilig en mogelijk. Voor patiënten die hiervoor geschikt zijn zal Gezonde Nieren, in samenwerking met het ziekenhuis zorg dragen voor de thuisdialyse en de begeleiding aan huis.

Wij zorgen voor de nieuwste en beste apparatuur en de beste zorg bij de patiënt thuis. Thuisdialyse wordt geheel vergoed door de zorgverzekering.