Bloedonderzoek:

Bloedonderzoek wordt gedaan door enkele buisjes bloed af te nemen uit een ader.

Er wordt gekeken naar:

  • Aanwezigheid van bepaalde afvalstoffen in het bloed, zoals kreatinine;
  • De hoeveelheid fosfaat, calcium en kalium;
  • De hoeveelheid Vitamine D en bijschildklierhormoon;
  • Het zuurgehalte van het bloed.

Urineonderzoek:

Bloedonderzoek en urineonderzoek

Voor het urineonderzoek wordt u gevraagd urine mee te nemen.

Er wordt gekeken naar:

  • Bloed in de urine. Dit kan voorkomen bij ontsteking van de nierfilters, maar kan ook duiden op nier- of blaaskanker;
  • Eiwit in de urine. Voor een duidelijk beeld moet soms de urine van 24 uur worden opgevangen;
  • Witte bloedcellen in de urine. Deze cellen geven aan dat er een infectie van de urinewegen (nier, blaas of prostaat bij mannen) is.