Afgewogen keuze

Er zijn verschillende vormen van behandeling als de nieren niet meer werken: niertransplantatie, dialyse in het ziekenhuis of thuis. De keuze van een behandeling is afhankelijk van medische mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt goed geïnformeerd wordt over alle mogelijkheden en de voor- en nadelen die voor zijn of haar situatie gelden. Deze informatie wordt meestal door het dialysecentrum verzorgd. Vanwege de complexiteit van de behandeling is het wellicht voor een patiënt geruststellend om hierover een onafhankelijk en verhelderend advies te krijgen.

Er wordt altijd gekeken naar wat het beste is voor de individuele patiënt. Doordat meerdere mensen vanuit diverse disciplines de situatie bekijken, wordt de situatie vanuit verschillende kanten belicht. Zowel de medische, maatschappelijke als praktische aspecten worden meegenomen in het advies. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld werk, sport, thuissituatie en mantelzorg.

De voorkeur voor behandelopties voor als de nieren niet meer werken is:

  1. Proberen dialyse zo lang mogelijk uit te stellen met behulp van medicijnen en aanpassen van de leefgewoontes;
  2. Niertransplantatie (als er een geschikte donor is);
  3. Thuisdialyse: als de mogelijkheden er zijn om peritoneaaldialyse of thuis hemodialyse uit te voeren, verdient dit de voorkeur;
  4. Dialyse in een ziekenhuis : als thuisdialyse niet mogelijk is, kan worden gekozen voor dialyse in een ziekenhuis of dialysecentrum.