Afgewogen keuze

Er zijn verschillende vormen van behandeling als de nieren niet meer werken: niertransplantatie, dialyse in het ziekenhuis of thuis. De keuze van een behandeling is afhankelijk van medische mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt goed geïnformeerd wordt over alle mogelijkheden en de voor- en nadelen die voor zijn of haar situatie gelden. Deze informatie wordt meestal door het dialysecentrum verzorgd. Vanwege de complexiteit van de behandeling is het wellicht voor een patiënt geruststellend om hierover een onafhankelijk en verhelderend advies te krijgen.

Er wordt altijd gekeken naar wat het beste is voor de individuele patiënt. Doordat meerdere mensen vanuit diverse disciplines de situatie bekijken, wordt de situatie vanuit verschillende kanten belicht. Zowel de medische, maatschappelijke als praktische aspecten worden meegenomen in het advies. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld werk, sport, thuissituatie en mantelzorg.

De voorkeur voor behandelopties voor als de nieren niet meer werken is:

  1. Proberen dialyse zo lang mogelijk uit te stellen met behulp van medicijnen en aanpassen van de leefgewoontes;
  2. Niertransplantatie (als er een geschikte donor is);
  3. Thuisdialyse: als de mogelijkheden er zijn om peritoneaaldialyse of thuis hemodialyse uit te voeren, verdient dit de voorkeur;
  4. Dialyse in een ziekenhuis : als thuisdialyse niet mogelijk is, kan worden gekozen voor dialyse in een ziekenhuis of dialysecentrum.

Hoe komt men tot een onafhankelijk behandel advies?

Patiënten komen voor een onafhankelijk behandel advies in aanmerking als de nefroloog op basis van de achteruitgang in de nierfunctie besluit, dat het tijd is om een therapiekeuze te gaan maken. Om een gedegen persoonlijk advies te kunnen geven, zijn er gegevens nodig. De casemanager maakt daarom een afspraak voor een huisbezoek. Vervolgens krijgt de patiënt een digitale vragenlijst toegestuurd, die vooraf of gezamenlijk met de casemanager wordt ingevuld, De antwoorden hieruit, in combinatie met de medische gegevens, vormen de basis van het overleg binnen het team van onafhankelijk adviseurs. Hierdoor kunnen wij een onafhankelijk behandel advies opstellen, toegespitst op de situatie van de patiënt. Dit advies bespreekt de patiënt met zijn of haar eigen behandelend arts. De voorlichting over de behandelmogelijkheden wordt vervolgens hierop aangepast.