Nieuwsberichten

Buikspoeling goedkoper dan hemodialyse, ook bij tussentijdse overstap

By 01/10/2012 No Comments

Door Gerard Kok
Als je alleen naar de kosten van de behandeling kijkt, is peritoneaaldialyse goedkoper dan hemodialyse. De kosten die gemaakt moeten worden als er bij peritoneaaldialyse (PD) zodanige complicaties optreden dat de patiënt moet overstappen op hemodialyse zijn dan niet in de berekening meegenomen, en het risico op dergelijke complicaties is niet te verwaarlozen. Onderzoekers van de Universiteit van Alberta (Canada) hebben daarom de berekening nogmaals gemaakt, en daarbij de kosten voor het falen van PD meegenomen.

Om het kostenplaatje te bepalen, keken de onderzoekers naar de gegevens van dialysepatiënten in de provincie Alberta, die tussen 1999 en 2003 waren verzameld. Alberta is, zeker voor Nederlandse begrippen, tamelijk dunbevolkt (hoewel er nog wel dunnerbevolkte staten in Canada zijn), en de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking zijn de hoogste van het land.

De artsen berekenden de totale behandelkosten na 1 en 3 jaar, voor peritoneaaldialyse- (PD) en hemodialyse- (HD) patiënten, en voor patiënten die switchten van hemodialyse naar peritoneaaldialyse (HD-naar-PD). Als zich geen complicaties voordeden, was PD ongeveer drie keer zo goedkoop als HD, en twee keer zo goedkoop als HD-naar-PD. De kosten voor het falen van peritoneaaldialyse meegenomen, was PD nog iets goedkoper dan hemodialyse over 1 jaar gerekend, en ongeveer even duur over 3 jaar.

Het onderzoek laat dus zien dat zelfs met inachtneming van de kosten van technisch falen bij peritoneaaldialyse, peritioneaaldialyse goedkoper is dan hemodialyse, en dat, economisch gezien, peritoneaaldialyse in beginsel de voorkeur heeft boven hemodialyse. De vraag blijft natuurlijk of de Canadese situatie zich laat vertalen naar de Nederlandse, en of de gegevens inmiddels niet te oud zijn.
Bron: American Journal of Kidney Diseases

Gezonde Nieren Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Gezonde Nieren nieuws.