Tijdens de stadia 1-4 van chronische nierschade bestaat de behandeling uit het voorschrijven van bepaalde medicijnen, het naleven van bepaalde leefregels en voedingsadvies om verdere nierschade te remmen of te voorkomen. Het  is raadzaam om u te (laten) informeren over de verschillende behandelvormen in fase 5. Vroegtijdig nadenken over de voor en nadelen van diverse behandelingen  bij een eventueel verslechteren van uw nierfunctie,  vergroot veelal uw keuzemogelijkheid.