Wat gebeurt er als ik niet dialyseer?

Dialyseren is een ingrijpende behandeling. De keus tussen wel of niet dialyseren is de keuze tussen wel of niet blijven leven. Wanneer de mogelijkheid voor dialyseren besproken wordt, is de nierfunctie zó slecht dat de nieren bijna niet meer werken. Dit betekent dat de afvalstoffen niet meer uit het bloed gehaald worden. Bij de meeste mensen is de wil om te leven groter dan de nadelen van de behandeling. Dit geldt echter niet voor iedereen. Sommige mensen vinden de belasting van dialyseren te groot. Bij niet starten is er meestal nog een lange periode van relatief goed voelen en langzame toename van klachten.

Weloverwogen besluit

Wel of niet dialyseren is een ingrijpende beslissing. De patiënt wordt daarom aangespoord om de tijd te nemen om doordrongen te raken van de gevolgen. Er zullen gesprekken plaats vinden met de directe omgeving, de nefroloog en mensen uit het behandelteam. Welk besluit de patiënt ook neemt, het behandelteam zal alle begeleiding bieden die hij nodig heeft.

Stoppen met dialyseren

Zoals de nierschadepatiënt kan besluiten om niet te gaan dialyseren, kan hij als dialysepatiënt ook besluiten om te stoppen met dialyseren. Dit gebeurt meestal als de behandeling te zwaar wordt door de slechte lichamelijke en/of geestelijke conditie, bijverschijnselen, verdere aandoeningen enzovoorts. Doorgaans groeit een patiënt naar deze beslissing toe en wordt hij heel goed geïnformeerd over wat de beslissing voor hem inhoudt. Bij stoppen is er doorgaans geen restfunctie en overlijdt de patiënt meestal binnen 2 weken.

Waaruit bestaat de behandeling?

Na het besluit om niet te dialyseren, zal de behandeling gericht zijn op het zo lang mogelijk behouden van de resterende nierfuncties en het verzachten van de klachten. De meest voorkomende klachten zijn:

  • Slechte eetlust
  • Jeuk
  • Benauwdheid
  • Toenemende sufheid
  • En in sommige gevallen twijfel over de gemaakte keuze.

Indien de patiënt spijt heeft van zijn beslissing, kan de dialyse (weer) opgestart worden. De ophoping van vocht en afvalstoffen in het bloed wordt zo veel mogelijk tegengegaan door medicijnen en een eiwit beperkt dieet. Later zal de behandeling uitgebreid worden met pijnstillers en zuurstoftoediening.

Wat gebeurt er als er niet behandeld wordt of als de patiënt stopt met dialyseren?

Aangezien de nierfunctie blijft verslechteren en de afvalstoffen zich steeds meer ophopen, zal de patiënt overlijden. Meestal raken patiënten langzaam in coma, waarna het door afvalstoffen verzwakte hart, uiteindelijk zal stoppen. Dit proces kan dagen, weken of maanden duren, dit is afhankelijk van de restfunctie van de nieren. Wanneer er geen restfunctie van de nieren is, zoals bij de meeste chronische dialysepatiënten, is de levensverwachting twee tot drie weken.

Kwaliteitstijd

De conditie van de nierschadepatiënt zal snel achteruit gaan, waardoor hij hulp en steun nodig zal hebben. Zowel de patiënt als zijn directe omgeving kan psychische hulp inschakelen als daar behoefte aan is. Soms is ziekhuisopname noodzakelijk in de laatste fase, maar indien mogelijk blijft de patiënt thuis of gaat hij naar een hospice. De gouden regel voor deze laatste fase is: Koestering en liefdevolle zorg, waarbij het doorbrengen van kwaliteitstijd met hun geliefde voorop staat.