Bij peritoneaaldialyse wordt het bloed gereinigd door middel van spoelvloeistof. Peritoniaal is via het buikvlies (het peritoneum), dialyse is het reinigen van het bloed door het te spoelen. Afvalstoffen worden dan langs het eigen buikvlies uitgescheiden. Dit buikvlies bedekt de maag, darmen en de binnenkant van de buikholte. Dit buikvlies is groot, ongeveer twee vierkante meter in oppervlak. In het buikvlies lopen veel bloedvaten. De spoelvloeistof wordt een aantal keren per etmaal, via een slangetje (katheter) dat in de buik is aangebracht, ververst. De spoelvloeistof neemt de afvalstoffen uit het bloed over en zuivert zo het bloed. Doordat in de spoelvloeistof glucose is opgenomen, krijgt het een aanzuigende werking voor overtollig vocht. Vocht en daarin opgenomen stoffen uit het bloed gaan dus door het buikvlies heen en komen in de spoelvloeistof terecht.

De spoelvloeistof blijft net zolang in de buik tot het verzadigd is (ongeveer drie uur), daarna moet het worden vervangen door schone spoelvloeistof.

Er bestaan twee vormen van peritoneaaldialyse: CAPD en APD. Beide vormen vinden thuis plaats. Bij CAPD spoelt u overdag handmatig en bij APD spoelt u ’s nachts met behulp van een machine.

CAPD

De letters CAPD staan voor: Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse. Bij CAPD vindt er 24 uur per dag dialyse plaats (continue) en omdat er geen machine aan te pas komt, bent u vrij om te gaan waar u wilt (ambulant).

De patiënt voert de dialyse zelf uit. Via een slangetje in de buikwand (katheter) laat de patiënt de spoelvloeistof uit de zak in de buikholte lopen. Als alle vloeistof er in zit, wordt de zak losgekoppeld en de vloeistof blijft enige uren in de buik zitten om de spoeling met het bloed uit te voeren. Vervolgens worden de vloeistof, het extra vocht en de afvalstoffen afgevoerd naar een uitloopzak. Daarna wordt de buikholte weer gevuld met nieuwe spoelvloeistof. Doordat de schone vloeistof hoog wordt opgehangen, loopt de vloeistof vanzelf de buikholte in. Door de uitloopzak laag te plaatsen, loopt de oude vloeistof vanzelf in de zak.

Peritoneaaldialyse - GezondeNieren.nl

Per dag wordt er ongeveer vier keer gewisseld. ’s Avonds voor het slapen wordt de laatste keer gewisseld en blijft de buik gevuld gedurende de nacht. De volgende morgen begint een nieuwe wisseling met de uitloop van de vloeistof van de nacht.

Het laten uitlopen van de vloeistof neemt ongeveer 20 minuten in beslag en het in laten lopen van de schone vloeistof duurt ongeveer 10 minuten. De patiënt is hier dus ongeveer vier keer per dag een half uur mee bezig.

APD

APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse. Hierbij worden de wisselingen van de spoelvloeistof door een machine gedaan (automatisch). Wanneer de patiënt naar bed gaat, sluit deze de katheter aan op de machine, de ‘cycler’. Deze voert de wisselingen gedurende de hele nacht uit. ’s Ochtends wordt voor het ontkoppelen van het apparaat een laatste inloop gedaan. Soms moet er gedurende de dag nog één keer worden gewisseld maar dat is doorgaans niet nodig.

APD

APD

CAPD

CAPD

De katheter

Bij de peritoneaaldialyse wordt gebruik gemaakt van een katheter. Deze katheter (slangetje) wordt door de chirurg tijdens een korte operatie aangebracht door de buikwand, het uiteinde van het slangetje ligt dan in de buikholte. Het uiteinde van de katheter is open en heeft kleine gaatjes. De katheter groeit vast in de buikwand en kan gedurende lange tijd worden gebruikt.

Hieronder ziet u een afbeelding van hoe de katheter er van buiten uitziet.

Katheter - GezondeNieren.nl

Patiënten die voor peritoneaaldialyse kiezen, worden getraind om deze behandelingen zelf thuis veilig te kunnen uitvoeren. Ook worden zij geholpen in eventuele aanpassingen van de woning die nodig zijn om bijvoorbeeld materialen en spoelvloeistof op te slaan. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van peritoneaaldialyse thuis met behulp van een verpleegkundige.

De keuze voor peritoneealdialyse is afhankelijk van de voorkeur van de patiënt, daarnaast kunnen er medische redenen zijn waarom peritoneaaldialyse minder geschikt is. Bijvoorbeeld als de patiënt meerdere buikoperaties heeft gehad.