Over Gezonde Nieren

Betere en efficiëntere zorg voor patiënten met nierschade door middel van innovatie: dat is de missie van Gezonde Nieren.

Gezonde Nieren is een in 2013 opgerichte, zelfstandige organisatie die nieuwe manieren ontwikkelt om de zorg voor patiënten met chronische nierschade te verbeteren. Gezonde Nieren is er voor patiënten in alle stadia van nierschade, van de beginfase tot aan dialyse en transplantatie.

Gezonde Nieren werkt samen met diverse zorginstellingen en -verzekeraars.

Vroegtijdige signalering

Hoe eerder bekend is dat iemand chronische nierschade heeft, des te beter kunnen de gevolgen worden beperkt. Daarom heeft Gezonde Nieren de FIND-module ontwikkeld, een programma dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken om patiënten met (risico op) chronische nierschade op te sporen. Een pilotproject is veelbelovend: per huisartsenpraktijk weet FIND 71 ‘nieuwe’ patiënten te identificeren.

Onafhankelijk behandeladvies

Voor patiënten met gevorderde nierschade heeft Gezonde Nieren de GUIDE-module, die zorgt voor een onafhankelijk en objectief behandeladvies op maat. Patiënt en behandelaren worden zo ondersteund bij het maken van een keuze voor een dialysevorm: hemodialyse of peritoneaaldialyse, in een dialysecentrum op thuis.

Thuisdialyse mogelijk maken

Thuisdialyse heeft voor veel patiënten grote voordelen: de dialyse is beter in het leven in te passen en de medische uitkomsten zijn beter. Gezonde Nieren wil thuisdialyse daarom stimuleren, via de module HOME. Voor patiënten die thuis kunnen en willen dialyseren, regelt Gezonde Nieren wat er geregeld moet worden: van aanpassingen in huis tot opleiding en begeleiding.

E-health

Gezonde Nieren maakt veel gebruik van digitale communicatiemiddelen. Deze website biedt veel informatie over nieren en nierziekte. Via het discussieforum kunnen patiënten en andere geïnteresseerden met elkaar en met zorgverleners in gesprek. Daarnaast werkt Gezonde Nieren met een digitaal spreekuur via Doktr.nl. Op deze manier kunnen patiënten rechtstreeks en in een beveiligde omgeving in contact treden met hun behandelaar.

Heeft u een vraag?

Heeft u het forum van Gezonde Nieren al bezocht? Wanneer u uw vraag hier stelt, krijgt u antwoord van een arts of lotgenoot en deelt u uw vraag met lotgenoten. Met de vragen en antwoorden op ons forum worden zo vele andere mensen geholpen!

U kunt uw vraag ook persoonlijk stellen aan één van onze artsen via ons digitale spreekuur: Doktr.nl. Bezoekt u hiervoor onze contactpagina.

Nieuws

‘Geef symptomen meer aandacht bij behandeling van chronische nierpatiënt’

8 november 2018 Symptomen hebben meer impact op de kwaliteit van leven van chronische nierpatiënten dan nierfunctie. Dat schrijft Pauline Voskamp in haar proefschrift waarop ze op 10 oktober 2018…

Interviews

‘We brengen denkproces op gang bij patiënt’

          ‘Voorheen gingen wij als maatschappelijk werkers niet op huisbezoek bij een patiënt. Dat vonden we altijd een groot gemis, omdat je bij iemand thuis veel...

Meer nieuws:

Meer interviews:

Het netwerk van Gezonde Nieren

Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade.

Door patiënten tijdig op te sporen bij de huisarts worden er goede en duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en mogelijke doorverwijzing. Patiënten die vervolgens worden behandeld in een centrum dat is aangesloten bij Gezonde Nieren, krijgen altijd een onafhankelijk therapieadvies. Voor patiënten die hiervoor geschikt zijn zal Gezonde Nieren, in samenwerking met het ziekenhuis, zorg dragen voor de thuisdialyse en de begeleiding aan huis.