Gezonde Nieren: Profiteren van preventieve nierzorg

Gezonde Nieren is een in 2013 opgericht kenniscentrum voor preventieve netwerkzorg in Nederland. Gezonde Nieren ontwikkelt onder haar naam nieuwe manieren van preventieve netwerkzorg. Voor de patiënt levert dit herkenbare goede zorg op. Hiermee streeft Gezonde Nieren naar het voorkomen van ernstige nierschade die kan leiden tot dialyse of transplantatie.

Gezonde Nieren stelt hiervoor aan de patiënten en de samenwerkende zorgverleners zorgmodules beschikbaar voor preventie, beslisondersteuning en begeleiding.

Gezonde Nieren bouwt ook aan de samenwerking tussen zorgverleners, zorginstellingen en verzekeraars op regionaal niveau en verbindt haar naam aan regionale netwerkzorg die gebruik maakt van haar “best practice” aanpak. Deze aanpak is gestoeld op gedeelde ervaringen op het gebied van preventieve nierzorg. Met het continu vernieuwen van haar zorgmodules brengt Gezonde Nieren deze inzichten, waar mogelijk, in de praktijk. Met een (toekomstig) gecertificeerde aanpak zorgt Gezonde Nieren voor herkenbare en kwalitatief hoogstaande netwerkzorg voor de chronische nierschade patiënt in Nederland.

FIND: Vroegtijdige signalering

Hoe eerder het bekend is dat iemand chronische nierschade heeft, des te beter kunnen de gevolgen worden beperkt. Daarom heeft Gezonde Nieren de FIND-module ontwikkeld. Deze module bestaat uit algoritmes en actiegerichte adviezen voor huisartsenpraktijken en apothekers. Hiermee kunnen zij chronische nierschade patiënten opsporen en administratief, logistiek en medisch beoordelen. Deze module is ook voorzien van een onderdeel nascholing voor samenwerkende huisartsen, apothekers en nefrologen. Zij leren zo beter samen te werken in het begeleiden van deze patiëntengroep.

GUIDE: Preventie en behandeladvies

Voor patiënten met chronische nierschade heeft Gezonde Nieren de GUIDE-module, die zorgt voor een onafhankelijk en objectief preventie- en behandeladvies op maat. Voor de GUIDE-module neemt de patiënt deel aan het programma en deelt haar medische informatie met de samenwerkende zorgverleners. De preventieve zorg leveren de zorgverleners met een interventieteam aanpak rondom de patiënt. Mocht nierfalen ontstaan dan wordt voor het onafhankelijke behandeladvies gebruik gemaakt van een Samen Beslissen gids waarbij de Patiënt en behandelaren worden ondersteund bij het maken van een keuze voor een behandeling: transplantatie, hemodialyse of peritoneaal dialyse, in een dialysecentrum of thuis, of conservatief behandelen.

HOME: Preventie thuis en thuisdialyse mogelijk maken

Preventie in een vroeg stadium van chronische nierschade vraagt om een sterke motivatie bij de patiënt. Huisarts en apotheker kunnen dan slechts beperkt helpen bij deze preventie. Gezonde Nieren ontwikkelt voor dit doel praktische hulpmiddelen (bv een PGO module) voor de patiënt waarmee de patiënt haar gezondheid, met weinig extra ondersteuning, zelf op peil kan houden en verbeteren.
Een ander onderdeel van HOME is thuisdialyse ondersteuning. Thuisdialyse heeft voor veel patiënten grote voordelen: de dialyse is beter in het leven in te passen en de medische uitkomsten zijn beter. Gezonde Nieren wil thuisdialyse daarom stimuleren met passende hulpmiddelen voor communicatie- en informatie uitwisseling.

Het netwerk van Gezonde Nieren

In de eerste jaren van het bestaan van Gezonde Nieren zijn programma’s uitgevoerd in de regio’s rond Eindhoven, Den Bosch en Amersfoort. Met de resultaten uit deze programma’s is de aanpak rond opsporen en preventie van chronische nierschade op basis van netwerkzorg doorontwikkeld. De resultaten uit deze tijdelijke implementaties leidden tot de conclusies die aantonen dat op het vlak van preventie en keuzebegeleiding nog veel verbeteringen mogelijk zijn.

In 2021 startte een nieuw tijdelijk programma Gezonde Nieren in Friesland. Dit programma is financieel mogelijk gemaakt door de Nierstichting en Stichting De Friesland. In dit programma wordt de module FIND en het eerste deel van de module GUIDE (preventie) lokaal getest en klaar gemaakt voor opschaling voor de gehele regio.
Voor meer achtergrond informatie over dit programma en de uitkomsten vind u actueel nieuws en informatie op deze website.

De opschaling in regio Friesland

Met financiële ondersteuning van Stichting de Friesland en de Nierstichting hebben wij het afgelopen jaar in Friesland in een populatie van 46.000 ingeschreven huisartspatiënten de groep chronische nierschade patiënten gedetailleerd in beeld gebracht (FIND). Nefrologen, huisartsen en apothekers hebben hierna op basis van een interventieteam aanpak (GUIDE) samengewerkt aan verbeterde preventieve zorg voor deze patientengroep.

Deze werkwijze heeft een grote hoeveelheid resultaten opgeleverd. De resultaten vind u beschreven in de flyer en het eindrapport (verkrijgbaar: programmabureau@gezondenieren.nl). In Friesland zal het project met steun van de zorgverzekeraar en zorgaanbieders worden voortgezet en opgeschaald.