Over Gezonde Nieren

Optimale zorg voor patiënten met nierschade mogelijk gemaakt door professionele samenwerking tussen zorgverleners: dat is de missie van Gezonde Nieren.

Gezonde Nieren is een in 2013 opgericht kenniscentrum voor netwerkzorg in Nederland. Gezonde Nieren is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die onder een voor de patiënt herkenbaar kwaliteitslabel nieuwe manieren van netwerkzorg ontwikkelt om de zorg voor patiënten met chronische nierschade te verbeteren. Gezonde Nieren stelt hiervoor modules voor preventie, beslisondersteuning en begeleiding beschikbaar aan samenwerkende zorgverleners en hun chronische nierschade patiënten ter voorkoming van ernstige nierschade en voor het samen beslissen en begeleiden bij ernstige nierschade.

Gezonde Nieren bouwt als kenniscentrum voor netwerkzorg aan de samenwerking tussen zorgverleners, zorginstellingen en verzekeraars op regionaal niveau en verleent haar naam en logo aan netwerkzorg initiatieven in de regio die gebruik maken van haar best practice aanpak.

Door het delen van de kennis op het gebied van best practices voor een professionele samenwerking zorgt Gezonde Nieren met haar gecertificeerde aanpak voor herkenbare en kwalitatief hoogstaande netwerkzorg voor de chronische nierschade patiënt in Nederland.

Vroegtijdige signalering

Hoe eerder bekend is dat iemand chronische nierschade heeft, des te beter kunnen de gevolgen worden beperkt. Daarom heeft Gezonde Nieren de FIND-module ontwikkeld, een programma dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken om patiënten met (risico op) chronische nierschade op te sporen. Binnen deze module worden de samenwerkende zorgverleners in de regio ook nageschoold op het vlak van chronische nierschade en leren zij beter samen te werken bij het begeleiden van deze patiëntengroep.

Onafhankelijk preventie – behandeladvies

Voor patiënten met chronische nierschade heeft Gezonde Nieren de GUIDE-module, die zorgt voor een onafhankelijk en objectief preventie- en behandeladvies op maat. Voor de GUIDE-module neemt de patiënt deel aan dit programma en deelt zijn medische informatie met de samenwerkende zorgverleners die direct betrokken zijn bij de netwerkzorg. De preventieve zorg leveren de zorgverleners door het samenstellen van interventie teams rondom de patiënt. Voor het onafhankelijke behandeladvies maken zij gebruik van een Samen Beslissen gids waarbij de Patiënt en behandelaren worden ondersteund bij het maken van een keuze voor een behandeling: transplantatie, hemodialyse of peritoneaal dialyse, in een dialysecentrum of thuis, of conservatief behandelen.

Thuisdialyse en pre-emptief transplanteren mogelijk maken

Thuisdialyse heeft voor veel patiënten grote voordelen: de dialyse is beter in het leven in te passen en de medische uitkomsten zijn beter. Gezonde Nieren wil thuisdialyse daarom stimuleren, via de module HOME. Voor patiënten die thuis kunnen en willen dialyseren, regelt Gezonde Nieren wat er geregeld moet worden: van aanpassingen in huis tot opleiding en begeleiding. Daarnaast maakt de HOME module gebruik van de aanpak van “Het Nierteam aan Huis” dat voorlichting geeft over nierziekten, dialyse en niertransplantatie bij patiënten thuis. En helpt patiënten om onderwerpen als donatie bij leven, beter bespreekbaar te maken. Hierbij zijn ook familie, vrienden en/of collega’s van de patiënt aanwezig.

Nieuws

Interviews

Meer nieuws:

Meer interviews:

Het netwerk van Gezonde Nieren

Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade.

In de eerste jaren van het bestaan van Gezonde Nieren zijn programma’s uitgevoerd in de regio’s rond Eindhoven, Den Bosch en Amersfoort. Met de resultaten uit deze programma’s is de aanpak rond opsporen en preventie van chronische nierschade op basis van netwerkzorg uitontwikkeld. De resultaten uit deze tijdelijke implementaties leidden tot de conclusies die aantonen dat op het vlak van preventie en keuzebegeleiding nog veel verbeteringen mogelijk zijn.

In 2021 start een nieuw tijdelijk programma Gezonde Nieren in Friesland. Dit programma is financieel mogelijk gemaakt door de Nierstichting en Stichting De Friesland. In dit programma wordt de module FIND en het eerste deel van de module GUIDE (preventie) lokaal getest en klaar gemaakt voor opschaling voor de gehele regio.

Voor meer achtergrond informatie over dit programma en de uitkomsten volgt binnenkort actueel nieuws en informatie op deze website.